Budovateľská 5941/7
929 01  Dunajská Streda
031/552 9423
serman@sermanplus.sk

Realizujeme obchodné
aktivity v oblasti nákupu
a predaja stavebného
materiálu
.